Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur

Projekt „Teatr przy Stoliku” ma długoletnie tradycje.

Czytanie przez aktorów sztuk teatralnych pojawiło się w Polsce w latach 70-tych. Wówczas nie wszystkie sztuki mogły być wystawiane na scenach, stąd pomysł na taką alternatywę. W Olsztynie odbywało się to w różnych miejscach, min. przez długi czas w kultowej kawiarni Teatralna. Aktorzy Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie na słynnej sofie przy owalnym stole przenosili widzów w świat wyobraźni. Z czasem stolik stał się cyklicznym projektem, o co zadbała Elżbieta Lenkiewicz. We współpracy z samorządami, domami kultury, bibliotekami całego województwa warmińsko – mazurskiego organizowała „Teatr przy stoliku”.  Aktorzy i ona jako wprowadzająca, byli oczekiwani, a spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Od kilku lat projektowi patronuje Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur. Kontynuacja tej wartościowej tradycji na wysokim poziomie, jest możliwa dzięki zaangażowaniu członków TKT, a w szczególności Elżbiety Lenkiewicz i Urszuli Kosińskiej.

W ramach realizacji V Edycji premier Teatru przy Stoliku, współfinansowanego, jak  cztery poprzednie, przez Samorząd Miasta Olsztyn, zaplanowano wystawienie siedmiu sztuk. Prezentowane były one w różnych miejscach Olsztyna: w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, w Miejskiej Bibliotece Publicznej – filia – Planeta 11 , w Miejskiej Bibliotece Publicznej – filia nr 18 na Dajtkach, w Biurze Wystaw Artystycznych, w Wojewódzkiej Bibliotece  Publicznej w Olsztynie, Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie oraz Ratuszu Miejskim.

            Równolegle do projektu miejskiego trwa projekt „Teatr przy Stoliku na Warmii i Mazurach”, który współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Od maja do listopada odwiedzamy z naszym teatrem biblioteki gminne, świetlice wiejskie oraz gminne ośrodki kultury. Widzowie obejrzą łącznie sześć sztuk oraz będą mogli uczestniczyć w warsztatach teatralnych.

Pomysły na kolejne sezony już są w głowach twórczyń i wypada powiedzieć do zobaczenia w teatrze przy stoliku.

opr. Jolanta Pastuszenko

„Teatr przy stoliku” prowadzenia i koordynacja: Elżbieta Lenkiewicz
„Teatr przy stoliku” czytają: Ewa Pałuska – Szozda, Wiesława Szymańska
Facebook Messenger
Loading...