Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur

Konkurs – wygraj warsztaty teatralne! /otwórz/

Chcesz zostać aktorem i nagrać słuchowisko z profesjonalnymi aktorami?
Masz od 7 do 10 lat? Zapraszamy do konkursu!
W ramach projektu  „DZIECI W SIECI – INTERNETOWA AKADEMIA MAŁEGO RADIOWCA” zapraszamy do utworzenia domowego studia nagrań (spokojnie, wszystko czego potrzebujesz masz w domu), nagrania jednego z wierszy Arkadiusza Łomiaka, które znajdziesz tutaj:
https://www.bajkownia.org/spis-wg-autorow/20:arkadiusz-lakomiak?fbclid=IwAR0QljfDwpSeeSwD6zzZfZoQm2PXYwEfXO0_lW8ulDN-3jx68WqNGiOMHmo
i przysłania go razem z formularzem zgłoszeniowym na adres: iamr.konkurs@gmail.pl
Najlepsi wezmą udział w warsztatach on line z profesjonalnymi aktorami Olsztyńskiego Teatru Lalek i nagrają słuchowisko radiowe.
Czekamy do 20 czerwca
Powodzenia!
Wydarzenie na FB https://www.facebook.com/Internetowa-Akademia-Ma%C5%82ego-Radiowca-107535410972318/


PROJEKT:
 „DZIECI W SIECI – INTERNETOWA AKADEMIA MAŁEGO RADIOWCA”
 
REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI ARKADIUSZA ŁAKOMIAKA
 
§ 1.  Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Kultury Warmii i Mazur w Olsztynie w ramach projektu : „DZIECI W SIECI – INTERNETOWA AKADEMIA MAŁEGO RADIOWCA”
 2. Konkurs recytatorski poezji Arkadiusza Łakomiaka adresowany jest do dzieci w wieku 7 – 10 lat.
 
§ 2.  Cele konkursu:
1. Popularyzacja twórczości Arkadiusza Łakomiaka poety z regionu
Warmii i Mazur
2. Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego i rozwijanie zdolności recytatorskich.
3. Promowanie kultury żywego słowa wśród dzieci .
4. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze
5. Nagranie słuchowiska (adaptacja baśni warmińskiej) z 4 finalistami konkursu i aktorami  Olsztyńskiego Teatru Lalek.
 
§ 3.  Czas trwania i przebieg konkursu
1.  Konkurs odbędzie  się w II kategoriach wiekowych 7 – 8 lat i 9 -10 lat
2. W każdej kategorii wyłonionych zostanie po 5- u finalistów
3.  10 finalistów będzie uczestniczyło w warsztatach teatralnych on-line z aktorami Olsztyńskiego teatru Lalek
4.   Finał odbędzie się on-line przez komunikator internetowy w dwóch kategoriach wiekowych:
– I grupa 5 osób – dzieci w wieku 7 – 8 lat
– II grupa 5 osób – dzieci w wieku 9 – 10 lat
 5.  Czterech Laureatów  – 2 osoby z gr.I i 2 os. z gr.II wyłoni jury w składzie:
ARKADIUSZ ŁAKOMIAK – AUTOR
MONIKA GRYC – AKTORKA OTL
JAGNA POLAKOWSKA – AKTORKA OTL
MARCIN MŁYNARCZYK – AKTOR OTL
 
§ 4.  Zasady uczestnictwa w konkursie
 1. Uczestnikami konkursu są dzieci w wieku 7 – 10 lat, które do dnia 20.06 br. Prześlą wypełniony formularz  zgłoszeniowy konkursu oraz nagranie głosowe jednego z  wierszy  Arkadiusza Łakomiaka na adres e – mail : iamr.konkurs@gmail.pl
2. Do konkursu można przystąpić wyłącznie indywidualnie.
3. Każdy uczestnik konkursu przesyła formularz zgłoszeniowy, podpisany przez opiekuna prawnego, wyrażającego  zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które będą wykorzystane do celów związanych z konkursem.
                                     
§ 5.  Kryteria oceny
1. Dobór utworu. 2. Znajomość tekstu. 3. Interpretacja utworu ( tempo, intonacja ). 4. Kultura i wyrazistość słowa. 5. Ogólny wyraz artystyczny.
 
§ 6.  Nagrody
1. Nagrodą dla czwórki laureatów będzie rola w słuchowisku  nagranym wraz z aktorami OTL. Słuchowisko zostanie udostępnione szerokiej publiczności w formie interaktywnej.
 
§ 7.  Pozostałe ustalenia
1. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
Facebook Messenger
Loading...